Uprava|

Iz Civilne zaštite Općine Vogošća smo zaprimili saopštenje sljedeće sadržine:

Zbog prekomjernog zagađenja zraka, u pet općina KS proglašena Uzbuna i stupaju na snagu dodatne interventne mjere

Zbog prekomjernog zagađenja zraka, Vlada KS proglasila je epizodu ‘Uzbune” u zoni koja obuhvata općine Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad i Ilidža, uz primjenu interventnih mjera. Na području ostalih općina na snazi ostaju mjere iz epizode Upozorenje.

Odluku o proglašenju Uzbune je donijela Vlada KS, na prijedlog resornog ministarstva i Stručnog tijela za praćenje i koordinaciju primjene Kantonalnog plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka, koje je obrazložilo razloge za proglašenje Uzbune.
U izvještaju Stručnog tijela je naglašeno da su na mjernoj stanici Bjelave prosječne dnevne vrijednosti PM10 prelazile 200 mikrograma po metru kubnom čestica, što je prag za proglašenje Uzbune, kao i da se prema sinoptičkoj prognozi očekuje stabilna vremenska situacija koja će pogodovati akumuliranju čvrstih čestica u zraku. Ostali praćeni polutanti ne bilježe povećane vrijednosti.

Visoke koncentracije PM10 se bilježe i danas u većem dijelu Kantona, a stanje se pogoršava tokom večernjih sati.

Odlukom Vlade, naređuje se obveznicima primjene ovog plana da provode propisane interventne mjere koje su u funkciji zaštite zdravlja stanovništva i smanjenja emisija zagađujućih čestica, a to su općine, resorna kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, saobraćaja, obrazovanja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, javna komunalna preduzeća i zavodi, pravna i fizička lica, privredni subjekti, postrojenja za sagorijevanje i tehnoloških postrojenja, te proizvođači toplotne energije.

Tokom Uzbune, zabranjuje se svim fizičkim i pravnim licima da voze automobile i teretna vozila čiji motori imaju normu EURO 3 i manju. Za praćenje provođenja ove mjere su zaduženi Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Također se privremeno zaustavljaju svi tehnološki procesi koji rezultiraju emisijama prašine u zrak, gdje je to tehnički izvodivo, odnosno ako tehnološki procesi omogućavaju zaustavljanje. U slučaju da zbog karakteristika tehnološkog procesa nije moguće njihovo potpuno zaustavljanje, iste je potrebno svesti na tehnički minimum. Okolišna inspekcija KUIP-a je zadužena za praćenje provedbe ove mjere.

Epizoda Uzbune propisuje i maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza koji ne zagađuju okoliš, kao i obezbjeđenje besplatnog javnog prevoza ili subvencioniranja voznih karti tokom trajanja te epizode. Nosilac ove mjere je Ministarstvo saobraćaja KS.

Comments are closed.

Close Search Window