Uprava|

Danas (27.12.2023.godine), u Velikoj Sali Općine Vogošća, dijelu privrednika Vogošće i javnosti prezentirana je web platforma i alati za podršku i promociju razvoja privrede općine Vogošća.

Digitalna transformacija postala je ključni faktor za uspješno poslovanje u današnjem digitalnom dobu. Sve javne ustanove, pa tako i Općine suočavaju se s tim izazovom i potrebom da svoje poslovanje prilagode digitalnom okruženju kako bi osigurale učinkovitiju i transparentniju uslugu za svoje građane. U skladu sa tim potrebama Općina Vogošća je izradila web platformu i alate za podršku i promociju razvoja privrede Općine Vogošća. Web platforma sadrži informacije kako o pojedinačnim privrednim subjektima, tako i o generalnom stanju privrede u Vogošći.

Osnovni cilj, pri izradi ove web platforme jeste unapređenje odnosa i procesa između jedinice lokane samouprave sa privrednicima sa područja općine Vogošća kako bi se stvorili kvalitetni preduslovi za daljnji privredni razvoj Općine Vogošća.

Web platforma za promociju razvoja privrede Općine bit će koristan alat za promociju lokalne ekonomije i privlačenje investitora, stvarajući tako nova radna mjesta i promociju privrednog rasta Općine.

Web platformu radila je firma „REMOTE“ iz Vogošće.

Općinski načelnik Migdad Hasanović je, u svom obraćanju prisutnim privrednicima, naglasio kako je ovo tek prvi korak u digitalnoj transformaciji čiji je cilj da omogući čvršću saradnju između lokalne samouprave i privrede u Vogošći. Uspostavljanje ovog portala je uporedio sa definisanjem „krvne slike“ vogošćanske privrede, te napomenuo kako će se portal mijenjati i usavršavati u skladu sa idejama i prijedlozima privrednih subjekata. Takođe je i naglasio da će uskoro krenuti sa intenzivnijim obilaskom vogošćanskih privrednika.

Prisutni predstavnici privrednih subjekata u Vogošći izrazili su zadovoljstvo uspostavljanjem ovakvog portala koji će, po njihovim riječima, biti koristan i onima koji žele oinvestirati u Vogošći, koji žele pokretati nove firme, ali i postojećim firmama koje ovde djeluju.

Comments are closed.

Close Search Window