Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 29.12.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 10 do 14 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Donja Jošanica I, Gornja Jošanica I, Partizanskog odreda Zvijezda i Vogošćanskih odreda.

Comments are closed.

Close Search Window