Javni pozivi, Oglasi i konkursi|

Javni poziv udruženjima/fondacijama (organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama)za realizaciju projekta Centra za zdravo starenje Vogošća

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj : 49/06 i 51/09, te člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15 i 9/20), Općinski načelnik raspisuje

Javni poziv

udruženjima/fondacijama (organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama)za realizaciju projekta Centra za zdravo starenje Vogošća

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE !

Tabele za Projektni prijedlog možete preuzeti OVDJE !

Comments are closed.

Close Search Window