Obrazovanje|


Cijenjeni roditelji/staratelji,

koristimo se prilikom da Vas obavijestimo da će se upis djece u prvi razred osnovnih škola, u Kantonu Sarajevo, u periodu od 1. 2. do 29. 2. 2024. godine (prvi upisni rok).

Školskim obveznikom smatra se dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina života, odnosno u prvi razred se može upisati i dijete mlađe uzrasne dobi, ukoliko postoji zahtjev roditelja, preporuka komisije koja smatra da je to u najboljem interesu djeteta i ukoliko dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Sve škole u Kantonu Sarajevo su obaviještene da se upis djece u prvi razred realizira putem poziva koji će biti objavljen na web stranici škole.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u okviru aktivnosti unaprijeđenja procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama, sa posebnim akcentom na digitalizaciju dijela administrativnih procesa, te shodno navedenom, informiše Vas da Uvjerenja o pohađanju predškolskih ustanova, kao i obrazac o upisu djece u osnovnu školu možete preuzimati u predškolskim ustanovama (privatnim ili javnim) koje je pohađalo vaše dijete.

Važno je napomenuti da smo shodno članu 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) dostavili školama i informaciju da smo saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati Padagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete.

Želimo našim prvačićima da njihovi prvi školski koraci budu koraci koji vode u sretniju budućnost.

(Preuzeto sa web portala Vlade Kantona Sarajevo)

Comments are closed.

Close Search Window