Javni pozivi|

Na osnovu članova 3,5,6. i člana 7. Pravilniku o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Vogošća i prijedloga Komisije za izbor korisnika bespovratnih sredstava namjenjenih podršci samostalnih djelatnosti, a u skladu sa Zaključkom  o načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenjenih podršci samostalnim djelatnostima broj: 03-15-2205/23 od 07.12.2023. godine donosi se:

Odluka o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost

Na osnovu Javnog poziva  za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih punaprijeđenju poslovanja fizičkim licima koja  obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Vogošća za 2023. godinu, a shodno Pravilniku o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju na području općine Vogošća, broj: 03-15-2204/23 od 07.12.2023. godine), Komisija za izbor korisnika bespovratnih sredstava namjenjenih podršci samostalnih djelatnosti (Rješenje broj: 03-15-2205/23. godine)  je izvršila bodovanje pristiglih prijava  i to kako slijedi:

Lista aplikanata koji nisu ostvarili pravo po Javnom pozivu broj: 03-15-2205/23 od 07.12.2023. godine

Comments are closed.

Close Search Window