Novosti|

Dva novoosnovana Centra za rani razvoj djece u Vogošći i Saraj polju počeli sa radom na ranom otkrivanju teškoća u razvoju i pružanjem adekvatnih usluga djeci uzrasta 0-6 godina. Dva centra koja finansira Evropska unija imat će za cilj podržati usluge ranog razvoja za više od 30.000 djece u Kantonu Sarajevo. Centri u Vogošći i Saraj polju su dva od 10 centara za rani razvoj djece (ECD) u Bosni i Hercegovini koje finansira Evropska unija, a koje je uspostavio UNICEF koji će pomoći u ranoj identifikaciji djece u riziku od razvojnih poteškoća i obezbijediti ranu intervenciju.

 Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Johann Sattler i generalni direktor Centra za primarnu zdravstvenu zaštitu Ka ntona Sarajevo Abel Baltić danas su svečano otvorili Centar za rani razvoj djece u Vogošći u prisustvu v.d. predstavnice UNICEF-a BiH Veronike Vaščenko, ministra zdravstva FBiH Nediljka Rimca, kantonalnog ministra zdravstva Enisa Hasanovića i načelnika Općine Vogošća Migdada Hasanovića.

Comments are closed.

Close Search Window