Kultura|

Danas (16.02.2024.godine) potpisan je Ugovor o ustupanju na korištenje poslovnog prostora za realizaciju projekta Centra za zdravo starenje Vogošća. Ugovor se zaključuje između Općine Vogošća i Udruženja za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije „Sahan“.  

Općina Vogošća će na osnovu Ugovora dodijeliti finansijska sredstva u ukupnom iznosu do 30.000,00 KM za implementaciju projekta Centra za zdravo starenje Vogošća, koja su planirana Budžetom Općine Vogošća.  

Udruženje „Sahan“ je odabrano na osnovu Javnog poziva za realizaciju projekta Centra za zdravo starenje i prema Projektnom prijedlogu koji su isti dostavili realizovati će se sljedeće aktivnosti i to: kulturno – edukativni sadržaji, kreativne radionice, rad u sekcijama, obilježavanje značajnih datuma za zdravstvo, obilježavanje značajnih datuma vezanih za socijalnu zaštitu, prvu pomoć, Dani Općine Vogošća, obilježavanje državnih i vjerskih praznika, realizacija rekreativnih programa i razvijanje volonterizma i međugeneracijske solidarnosti.

Ugovor je zaključen na period trajanja navedenog projekta i to na 12 mjeseci, sa mogučnošću produženja na još 12 mjeseci pod istim uslovima, a u svrhu realizacije projekta Centra za zdravo starenje Vogošća.

Općina Vogošća, još od 2019.godine vodi aktivnosti na iznalaženju adekvatnog prostora sa ciljem osposobljavanja Centra za zdravo starenje, tako da je jedan dio prostorija Federalnog zavoda za PIO/MIO dodijeljen sporazumom na korištenje Općini Vogošća u cilju rekonstrukcije dijela zgrade u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća. Namjena Centra je da doprinese kvalitetnijem i sadržajnijem životu građana treće životne dobi, a to sve uz saglasnost i dogovor sa Udruženjem penzionera općine Vogošća.

Ukupna vrijednost izvedenih radova, koji su uključivali izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova na rekonstrukciji dijela etaže prizemlja sa uspostavom jednog poslovnog prostora-Centra za zdravo starenje i izgradnju nadstrešnice u postojećem objektu Doma penzionera u Vogošći, kao i opremanje enterijera, koje je izdvojila Općina Vogošća kao investitor iznose 182.920,78 KM sa uračunatim PDV-om.

Svečano otvorenje Centra za zdravo starenje planirano u Srijedu, 21.02.2024.godine u 13 sati.

Comments are closed.

Close Search Window