Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 19.02.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Alipašina, Dejzina Bikića, Jabuka, Stara Cesta, Stara Cesta Jezera, Sulejmana Omerovića, Zije Dizdarevića, Šip, Šipska, 28.februara, 31.jula, Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Hotonj, Hotonj I, Karavdića Sokak, Kenana Brkanića, Kobilja Glava, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića, Rašida Bešlije, Slatinski Put, Stara Kaldrma, Krivoglavci, Krivoglavci I i Krivoglavci II.

Comments are closed.

Close Search Window