Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 22.02.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 13 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Hotonj, Hotonj I, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića i Rašida Bešlije.

Comments are closed.

Close Search Window