Događaji, Javni pozivi|

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini.

Više informacija kao i sam tekst Javnog poziva možete preuzeti sa web portala Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine sa linka : https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-razvoja-privrednih-drustava-za-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-i-zastitnih-radionica-te-programa-profesionalne-rehabil-2/

Comments are closed.

Close Search Window