Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za srijedu 06.03.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Barica, Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Dumača, Grahovište Barice, Hotonj, Hotonj Barice, Mitra Šućura i Ugorsko III.

Comments are closed.

Close Search Window