Obrazovanje|

Sa radovima na dogradnji OŠ „Zahid Baručija“ krenulo se u julu prošle godine. Najveći dio zemljanih radova sa postavljanjem temelja i armature je završen, pa se trenutno radi na izgradnji objekta sa svima projektom planiranim sadržajima. Radnicima firme ITC iz Zenice pogoduju uglavnom povoljne vremenske prilike, pa je već dosta toga urađeno.
Dinamikom izvođenja radova zadovoljan je i direktor škole Refik Kurtović koji svakodnevno prati realizaciju ovog kapitalnog projekta. U toku su radovi radovi na dogradnji objekta koji će imati nekoliko učionica i kabineta za nastavne predmete, lift i svlačionice. Nakon toga krenut će se i sa izgradnjom fiskulturne sale. Završetak radova kako je najavljeno očekuje se do početka naredne školske godine. Dogradnja OŠ „Zahid Baručija“ trenutno je jedan od najvećih kapitalnih projekata u općini Vogošća, vrijedan više od 3 miliona KM.

/Preuzeto sa web portala RTV Vogošća/

Comments are closed.

Close Search Window