Uprava|

Danas (19.03.2024.godine) je, u Općini Vogošća, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine održao prezentaciju projekata Zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda.  Radi se o projektu na koji se zainteresovani poslodavci ili pojedinci mogu prijaviti sa ciljem zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Projekti za cilj imaju deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom i njihovo osposobljavanje za radni odnos. Prezentirane su pogodnosti za poslodavce kao i zakonska obaveza da na svakih 16 uposlenika jedan uposlenik mora biti osoba sa invaliditetom.

Inače, Fond je od svog osnivanja 2010. Godine, iste godine kada je usvojen zakon koji tretira ovu oblast, imao 6354 projekta u kojem je učestvovalo više hiljada osoba sa invaliditetom. Posebna tema je bila i izmjena zakona koja bi postojeći prag, osoba čije se zapošljavanje podržava, koji iznosi 60% invaliditeta smanjila na 50%. Procjenjuje se da bi ta izmjena stimulisala poslodavce za zapošljavanje ove kategorije.

Comments are closed.

Close Search Window