Novosti|

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 177. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/17 i 1/18), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj ________, donijela je

ODLUKU

O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PLANA URBANOG PODRUČJA SARAJEVO (STARI GRAD, CENTAR, NOVO SARAJEVO, NOVI GRAD, ILIDŽA I VOGOŠĆA) – NACRT

Integralni tekst Odluke možete pogledati/preuzeti sa linka : https://zpr.ks.gov.ba/sites/zpr.ks.gov.ba/files/urbanisticki_plan_urbanog_podrucja_sarajevo_-_odluka_o_provodjenju_plana_nacrt_0.pdf

URBANISTIČKI PLAN URBANOG PODRUČJA SARAJEVO(Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća)za period od 2016. do 2036. GodineTEKSTUALNI DIO PLANA – KNJIGA I. – NACRT

Integralni Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo možete pogledati preuzeti sa linka : https://zpr.ks.gov.ba/sites/zpr.ks.gov.ba/files/urbanisticki_plan_urbanog_podrucja_sarajevo_nacrt_plana_-_tekstualni_dio_plana.pdf

B_2_1 – SINTEZNI PRIKAZ KORISTENJA PROSTORA SA INFRASTRUKTUROM UP SARAJEVO NACRT 5000 VOGOSCA možete pogledati/preuzeti sa linka : https://zpr.ks.gov.ba/sites/zpr.ks.gov.ba/files/b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_sarajevo_nacrt_5000_vogosca.pdf

B_2_1 SINTEZNI PRIKAZ KORISTENJA PROSTORA SA INFRASTRUKTUROM UP SARAJEVO NACRT 5000 LEGENDA možete pogledati/preuzeti sa linka : https://zpr.ks.gov.ba/sites/zpr.ks.gov.ba/files/b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_sarajevo_nacrt_5000_legenda_0.pdf

Comments are closed.

Close Search Window