Kultura|

U Općini Vogošća je 04.04.2024.godine potpisan Ugovor između Općine Vogošća i nevladinih organizacija koje će provoditi aktivnosti na realizaciji II faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica“.

Ovaj projekat Općina Vogošća provodi u saradnji sa UNDP-om. U okviru ove faze projekta realizovaće se Operativni plan samoodrživosti Društvenog centra Blagovac.

Opšti cilj projekta je implementacija Vizije mjesnih zajednica, te kroz Operativni plan projektnih aktivnosti unaprijediti i približiti rad Društvenog centar Blagovac građanima Općine Vogošća kao mjesto zajedničkog druženja i djelovanja, te kao Centra volonterskog djelovanja na području Općine, pa i šire.

Cilj je kreirati dugoročne organizacijske i tehničke uslove za rad svih građana kao prostora za zagovaranje ideja i pružanja usluga.

Na Forumu građana koji je održan u DC Blagovac izglasano je 8 aktivnosti koje zadovoljavaju predviđene oblasti projekta:

Društvene i kulturne aktivnosti,

Edukativne i kreativne aktivnosti, i

Volonterizam

Sve aktivnosti su obrađene i rangirane prema broju bodova. Ciljna grupa projekta su građani Općine Vogošća koji su uzeli učešće u Forumu. Vodilo se računa o rodnoj senzibilnosti. Projekat je odabran u skladu sa Planom održivosti DC Blagovac. Kroz ove aktivnosti ojačat ćemo veze između građana i DC Blagovac, namijenjenog za razne društvene aktivnosti.

Ukupna vrijednost planirana za realizaciju ovih aktivnosti je 9.800,00 KM

Comments are closed.

Close Search Window