Komunalna infrastruktura|

U ponedjeljak 15.04.2024.godine u Vogošći je održana javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog plana. Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt urbanističkih planova na području Kantona Sarajevo: Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća), kao i urbanističke planove za urbana područja Hadžića, Ilijaša i Trnova, sa zaključkom o stavljanju ovog dokumenta na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Općinski načelnik Migdad Hasanović obratio se okupljenim građanima i pozvao ih da svojim sugestijama i primjedbama pomognu da konačni dokument u što većoj mjeri bude u službi građana.

Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, je ovom prilikom govorio o važnosti ovog razvojnog dokumenta na koji je moguće dostavljati sugestije i primjedbe. 

Nakon održane prezentacije građani su postavljaju konkretna pitanja o tome kako je tim planom zamišljen razvoj Vogošće.

Građani svoje primjedbe na Nacrt, u pismenoj formi, trebaju dostaviti općinskoj Službi za urbanizam i prostorno planiranje ili direktno Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window