Komunalna infrastruktura|

Podsjećamo građane Vogošće da je akcija prikupljanja kabastog otpada na području općine Vogošća planirana za 4. i 5.maj ove godine.
Akcija se planira u okviru Proljetnje akcije prikupljanja kabastog otpada u Kantonu Sarajevo koja će početi 13.04.2024.godine, a završava 05.05.2024.godine. U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani vikendom iznose kabasti otpad, a u toku naredne radne sedmice KJKP „Rad“ Sarajevo preuzima obavezu prikupljanja i odvoza kabastog otpada.
Građani Vogošće kabasti otpad mogu iznositi tokom subote 4.maja i nedjelje 5.maja kada se ova akcija realizuje i na području općine Ilijaš.
Lokacije za odlaganje kabastog otpada na području općine Vogošća su kod posuda za otpad na mjesnim zajednicama Blagovac, Kobilja Glava, Semizovac, Svrake, Vogošća I i Vogošća II. Na području Mjesne zajednice Gora odlaganje je planirano kod Mjesne zajednice, na putu za Ljubinu kod Pilane i naselju Gora. U Mjesnoj zajednici Hotonj predviđene su lokacije kod nogometnog igrališta, stambeni niz B-13, u Baricama na raskršću, na Menjaku kod trafo stanice i u Ugorskom kod džamije.

Comments are closed.

Close Search Window