Uprava|

Danas (07.05.2024.godine) je, u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u upriličeno  potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja.

            Ugovore je potpisao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS sa načelnicima ili predstavnicima općina: Stari Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo.

Za Općinu Vogošća ovo je druga faza nabavke opreme i sredstava za sistem obavještavanja građana. Predviđena je dodjela finansijskih sredstava u iznosu od 90.000,00 KM sa PDV-om.

U prvoj fazi odmah nakon potpisivanja Ugovora Općina Vogošća je pokrenula postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama za realizaciju nabavke opreme i sredstava za sistem obavještavanja građana, pa je nakon okončanja postupka potisan Ugovor o nabavci opreme i sredstava za sistem obavještavanja građana sa izabranim ponuđačem. Za navedenu nabavku Kantonalna uprava civilne zaštite je izdvojila 60.000,00 KM, a Općina Vogošća 24.909,24 KM.  

Također, Općina Vogošća će sa Kantonalnom upravom civilne zaštite Kantona Sarajevo potpisala je i drugi ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za nabavku uniformi i spasilačke opreme za opremanje GSS Vogošća. Kantonalna uprava civilne zaštite će potpisivanjem ovog ugovora obezbjediti finansijska sredstva u iznosu od 18.150,00 KM.

Comments are closed.

Close Search Window