Javni pozivi|

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji između Općine Vogošća i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o realizaciji obuka iz domena pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje:

Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Tekst Javnog poziva možeti vidjeti na linku : https://serda.ba/bs/novosti/javni-poziv-malim-i-srednjim-preduzecima-sa-podrucja-opcine-vogosca/3856

Comments are closed.

Close Search Window