Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 06.06.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 8.15 do 15.30 sati, planirano je isključenje na trafo područjima Stara Cesta, Donji Hotonj, Dumača, Gornji Hotonj, Kobilja Glava, Orahov Brijeg, Slatinski Put, Stara cesta I, Stara Cesta Jezera i Stara Kaldrma.

Comments are closed.

Close Search Window