Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 20.06.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjima: Ahmeda Rizve, Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Hotonj, Hotonj I, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića, Rašida Bešlije, Braće Baljić, Reljev Dvor, Donja Jošanica II, Uglješići, Donja Jošanica I, Uglješići, Polomska, Donja Jošanica, Jošanička i Gornja Jošanica III.

Comments are closed.

Close Search Window