Uprava|

U četvrtak 20.06.2024.godine iz sredstava informisanja smo saznali da je, uprkos našem jasno izraženom stavu da je to pogubno za Vogošću i njen razvoj, Vlada FBiH donijela zaključak o trajnom smještaju Specijalne policijske jedinice FUP-a u kasarnu „Enver Šehović“ u Semizovcu. Neprimjereno je već i to što smo to saznali iz medija, a da nas niko iz Vlade nije obavijestio da će o tome biti raspravljano na ovoj sjednici, a kamo li da je pozvao nekoga iz Vogošće da izrazi jasan stavi lokalne zajednice.
Svi relevantni faktori, sve političke snage u Vogošći, od momenta kada je najavljeno da se razmatra ta mogućnost, jednodušne su bile u ocjeni da je neophodno iznaći modalitete da Vogošća ne ostane bez ovog prostora. Općinsko vijeće Vogošća je, na svojoj vanrednoj sjednici, jednoglasno usvojilo zaključke kojima se izražava zabrinutost zbog tih najava i traži da se nađe neki drugi prostor za Specijalne policijske jedinice FUP-a.
Naglašavamo da, niti u jednom momentu, niko u Vogošći nije osporio pravo i potrebu da Specijalne policijske jedinice imaju adekvatan prostor. U tom smislu je postojala spremnost, sa naše strane, da i u samoj Vogošći iznađemo neki drugi prostor koji bi odgovarao potrebama Specijalne jedinice FUP-a.
Nažalost, nismo naišli na razumjevanje sa druge strane i takva odluka je donesena naprečac, bez iskazane volje da se i lokalnu zajednicu pita za mišljenje. Smatramo da je, na taj način, osujećen daljnji razvoj Vogošće koja je svoju perspektivu razvoja vidjela upravo na tom prostoru.
Kao lokalna zajednica, sa svoje strane smo sve učinili da pripremimo regulacioni plan koji bi omogućio da se taj prostor odmah po dobijanju saglasnosti od strane Vlade Federacije BiH stavi u funkciju privrednog razvoja. Sa druge strane i privrednici su iskazivali interes za izgradnjom svojih kapaciteta na tom lokalitetu što bi, sigurno, pospiješilo razvoj i zapošljavanje na području Vogošće.
Ovako smo stavljeni pred svršen čin i dovedeni u situaciju da sumnjamo u dobre namjere predlagača i donosioca ove odluke. Dovedeni smo u situaciju da se pitamo da li je to Vogošća kažnjena zbog nečega. I da ne bude zabune i pogrešnih interpretacija, ne smatramo da smo kažnjeni dolaskom specijalne jedinice FUP-a na prostor Vogošće, nego otimanjem ključnog razvojnog potencijala zajednici koja je imala snažan uzlet u posljednjih nekoliko godina, rasla i razvijala se.
Stoga apelujemo na sve one koji su mogli uticati i koji su uticali na donošenje ovog zaključka, da još jednom preispitaju argumente koje smo mi, kao lokalna zajednica, iznijeli, te da nas uključe u sve procese relevantne za sudbinu kasarne „Enver Šehović“ u Semizovcu.

Općinski načelnik Predsjedavajući Općinskog vijeća
Migdad Hasanović Avdo Gljiva

Comments are closed.

Close Search Window