Sport|

Članovi Planinarskog društva „Planinar“ svake godine daju svoj doprinos manifestaciji “Vogošćanski dani” i to organizacijom planinarskog pohoda. Planinari će sutra ispred Trga branilaca Vogošće krenuti prema izletištu “Hober”. Mapa rute je Trg branilaca Vogošće – Jošanička ulica – Izeta Delića – Hotonj – Mitra Šućura – Nahorevska brda – Hober. Dužina rute je 6 km, a za sve učesnike obezbjeđen je ručak na odredištu. Potrebna oprema je između ostalog odjeća prilagođena brdskim uslovima, obuća od čvrstog materijala, te dovoljno tečnosti. Polazak je planiran u 10.00 sati.

/Preuzeto sa web portala RTV Vogošća/

Comments are closed.

Close Search Window