Kultura|

Danas (24.06.2024.godine) je, u prostorijama Federalnog Ministarstva za boračka pitanja, poptisan je ugovor o sufinansiranju dislokacije spomen obilježja na Kobiljoj Glavi. Općina Vogošća je, postupajući po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja, raspisanog od strane Federalnog ministarstva za boračka pitanja, dostavila aplikaciju za dodjelu sredstava za dislokaciju/ponovnu izgradnju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na lokalitetu Kobilja Glava.

Dislokacija ovog spomen obilježja nužna je zbog projekta izgradnje raskrsnice sa kružnim tokom na lokalitetu Kobilje Glave. Ovaj projekat Ministarstvo je sufinansiralo sa 15.000,00 KM. Inače, po osnovu pomenutog Javnog poziva podržana su 63 projekta izgradnje i renoviranja spomen obilježja u ukupnom iznosu od oko 1.100.000,00 KM.

Comments are closed.

Close Search Window