Komunalna infrastruktura|

U ulici Mitra Šućura su otpočeli radovi na asfaltiranju u okviru radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne i separatne kanalizacione mreže u Kantonu sarajevo, a sve u sklopu aktivnosti na realizaciji EBRD kredita. Projekat realizuje KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Radove izvodi “MIBRAL” d.o.o. Sarajevo. Investitori su Vlada kantona Sarajevo (PIU tim) i KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, putem kredita EBRD-a. Planirana je ugradnja 1.300 kvadratnih metara asfaltne površine, dok će se, u narednom periodu, nastaviti sa aktivnostima na sanaciji irekonstrukciji navedene ulice. Lokaciju na kojoj se izvode radovi obišao je općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima. Tom prilikom je izrazio zadovoljstvo činjenicom da ovaj kapitalni projekat ulazi u završnu fazu i izrazio razumjevanje za opravdano nezadovoljstvo stanovnika ovog naselja, ali je istakao i to da se, prilikom izvođenja radova, naišlo na neočekivane poteškoće koje su otežale i usporile radove.

Comments are closed.

Close Search Window