Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 08.07.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 11 do 14 sati, planirana su isključenja na trafo područjima: Donja Vogošća, Miholjići, Svrake I, 24.juna, Ahmeda Rizve, Blagovac, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V, Bušća, Donja Jošanica I, Donji Hotonj, Grab 7 – Tihovići, Igmanska, Jošanička, Kobilja Glava, Krivoglavci, Krivoglavci II, Menjak, Rašida Bešlije, Rosulje VI, Rosulje VII, Rosulje VIII, Spasoja Blagovčanina, Tihovići Grab, Tihovići, Vogošćanskih odreda i Vrapče.

Comments are closed.

Close Search Window