Uprava|

IDDEEA potiče institucije da se priključe elektronskom sistemu, ali i dalje se traže printane potvrde od građana

Svjedoci smo kako se u današnje vrijeme sve više ističe potreba za brzim i efikasnim rješavanjem administrativnih procedura. U skladu s tom idejom, IDDEEA je pokrenula inicijativu koja ima za cilj da olakša i ubrza procese na šalterima, te na taj način pomogne svim građanima zemlje. Poziv je upućen svim organima uprave, općinama, gradovima i drugim institucijama da podnesu zahtjev za pristup podacima iz evidencija putem web-servisa.

O aktuelnoj situaciji vezanoj za prelazak na elektronski sistem razgovarali smo sa direktorom IDDEEA-e, Almirom Badnjevićem. Izrazio je nezadovoljstvo odzivom općina i gradova, istakavši da iako je IDDEEA u potpunosti razvila web servise za elektronsku razmjenu podataka, još uvijek postoje problemi u primjeni istih. Do sada je samo 15 opština i gradova zatražilo odobrenje za stalni pristup podacima putem web-servisa, a u potpunosti je omogućena elektronska razmjena samo u općinama Centar Sarajevo, Travnik, Busovača, Vogošća, Ilidža i gradovima Mostar, Konjic, Tuzla, Orašje, Bihać, Zenica, Živinice i Bosanska Krupa. Ostale aplikacije su u procesu obrade i bit će omogućene kada se ispune formalni uslovi. To su opštine i gradovi Stari Grad, Maglaj, Tešanj, Breza, Novo Sarajevo, Novi Grad, Usora, Posušje, Zvornik, Velika Kladuša, Ključ i Bužim.

Badnjević je naglasio da je usluga potpuno besplatna za općine i pozvao ih da podnesu zahtjev. Općina Travnik i Centar su prve općine koje su uvele elektronsku razmjenu, a njima je IDDEEA odobrila pristup istog dana. Međutim, važno je da svi zajedno rade na podizanju svijesti nadležnih organa i građana o važnosti elektronske razmjene podataka, umjesto da se bave utvrđivanjem ko je prvi uveo elektronski servis. IDDEEA je u prethodnom periodu radila na tome da što više institucija u BiH pređe na elektronski sistem, kako bi se građanima olakšale procedure. Međutim, još uvijek postoje prijemni organi koji nisu podnijeli zahtjev za pristup web-servisima IDDEEA-e i koji i dalje traže printane potvrde o prebivalištu od građana, što se smatra nepotrebnim.

Među institucijama koje su uvela elektronski sistem su Federalna uprava za inspekcijske poslove, Agencija za statistiku BiH, Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja KS, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ured za borbu protiv korupcije USK, JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, te fondovi Javni fond za dječiju zaštitu Bijeljina, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Zavod zdravstvenog osiguranja HNK. Trenutno se još čekaju odobrenja za institucije kao što su Kantonalna uprava Civilne zaštite KS, Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Javna ustanova “Centar za socijalni rad” Zenica, Federalni zavod za statistiku i Agencija za javne nabavke.

IDDEEA je još jednom istakla da je elektronska razmjena podataka besplatna za općine i institucije te pozvala sve da iskoriste ovu mogućnost kako bi se olakšale procedure za građane BiH.

/Preuzeto sa https://prvasmjena.com/id4176-iddeea-poti-e-institucije…/

Comments are closed.

Close Search Window