Novosti, Obavještenja|

Obavještavamo roditelje učenika vogošćanskih osnovnih škola da će se od septembra 2022.godine primjenjivati novi sistem organizacije prijevoza učenika na relacijama koje nisu pokrivene javnim gradskim saobraćajem. Uvažavajući činjenicu da su osnovne škole u neposrednoj vezi sa korisnicima prijevoza za redovne učenike koji stanuju na većoj udaljenosti od dva kilometra od škole i stanuju na lokacijama do kojih ne postoje uspostavljene redovne linije javnog prijevoza Općina Vogošća je, u dogovoru sa nadležnim ministarstvom uspostavila novi sistem prijevoza kojim organizacija prijevoza prelazi u direktnu nadležnost škola. U skladu sa tim obavještavamo sve učenike i roditelje da je Općina Vogošća potpisala sporazum sa nadležnim ministarstvom kojim se definiše obaveza škola sa područja općine Vogošća da organizuju prijevoz učenika te da će od mjeseca septembra prijevoz djece biti u isključivoj organizaciji osnovnih škola sa područja općine Vogošća.

Škole su dužne da provedu postupak javne nabavke i izaberu izvođače koji će vršiti usluge prijevoza a sve na osnovu realnih potreba za prevozom. Ovakva praksa se već primjenjuje u nekim općinama Kantona Sarajevo i pokazala se kao dobro rješenje.

Ovom prilikom obavještavamo sve korisnike prevoza da sve informacije o linijama i organizaciji ubuduće mogu dobiti od osnovnih škola.

Iskreno se nadamo da će, kao i do sada, predanim i kvalitetnim radom osnovne škole provesti potrebne procedure te obezbijediti prijevoz učenicima kako je to do sada realizovala Općina Vogošća.

Comments are closed.

Close Search Window