Novosti|

U sklopu redovnih programskih aktivnosti u Velikoj sali Općine Vogošća održana je prva redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite u 2023, godini. Na sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Općine Vogošća razmatrani su i usvajani: Izvještaj o utrošenim finansijskim sredstvima za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom i drugih potreba, Izvještaj o nabavci opreme i materijalno tehničkih sredstava za potrebe Štaba i jedinica civilne zaštite, Prijedlog finansijskog plana civilne zaštite za 2023. godinu, Informacija o stanju organizovanosti i opremljenost Službi zaštite i spašavanja na području općine Vogošća.

Na početku sjednice prisutnim članovima štaba obratio se Komandant Općinskog štaba civilne zaštite Općine Vogošća Migdad Hasanović koji je između ostalog zaželio uspješan rad Općinskom štabu u budućem periodu, a posebno kada je u pitanju provođenje mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi materijalnih dobara, jačanju snaga i opremljenosti službi i jedinica koje se bave ovim poslovima na području naše općine.

Naredna sjednica Štaba civilne zaštite planira se u mjesecu februaru, a sa ciljem pripreme i organizacije svečane sjednice u povodu 1.marta, Dana civilne zaštite.

Comments are closed.

Close Search Window