Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 24.07.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Akifa ef. Biserovića,Branilaca hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Feriza Merzuka, Hotonj, Hotonj I, Igmanska, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića, Rašida Bešlije i Sapsoja Blagovčanina.

Comments are closed.

Close Search Window