Novosti|

Općinska Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu obavještava korisnike koji ostvaruju pravo na dječiji dodatak putem ove Službe o sljedećem :

U skladu sa članom 15. stav 3. Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BH broj 52/22), propisano je da je zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječiji dodatak dužan obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u mjesecu prije isteka prava.

U skladu sa navedenim:

• Zahtjev za nastavak prava na dječiji dodatak u mjesecu avgustu podnose korisnici koji su prvobitni zahtjev podnijeli u oktobru predhodne godine;

• Zahtjev za nastavak prava na dječiji dodatak u mjesecu septembru podnose korisnici koji su prvobitni zahtjev podnijeli u novembru predhodne godine;

• Zahtjev za nastavak prava na dječiji dodatak u mjesecu oktobru podnose korisnici koji su prvobitni zahtjev podnijeli u decembru predhodne godine.

Na identičan način se postupa i u pogledu zahtjeva podnesenim u drugim mjesecima.

Izuzetno, korisnici koji su podnijeli zahtjev u oktobru prethodne godine mogu podnositi zahtjeve do kraja septembra 2023.godine zbog kratkog vremenskog perioda podnošenja zahtjeva za nastavak ovog prava.

Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak podnosi se na obrascu propisanom članom 5. Pravilnika o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na dječiji dodatak (Službene novine Federacije BH broj 69/22) – Obrazac FBIH-DD i isti se može preuzeti na web stranici i u Centru za pružanje usluga građanima, šalter br.10.

Zahteve možete preuzeti sa linkova :

Zahtjev za nastavak prava na dječiji dodatak : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/08/20230816-Obrazac-Opcina-FBIH-DD-232.pdf
Obrazac FBIH-DD –https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/08/20230816-Obrazac-FBIH-DD.pdf

Comments are closed.

Close Search Window