Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 15.03.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 12 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Krivoglavci, Krivoglavci I i Krivoglavci II.

Comments are closed.

Close Search Window