Komunalna infrastruktura|

Od 14.03.2024. godine nastavljeni su radovi na asfaltiranju dijela ulice Svrake IV.

Radove izvodi firma “Ame” d.o.o. Breza. Vrijednost predmetnih radova u ulici Svrake IV iznosi oko 303.522,12 KM, a rekonstruisana dionica je dužine oko 110 metara. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Navedenim radovima je obuhvaćena izrada habajućeg sloja asfalta debljine 5 centimetara. U sklopu projekta izvedeni su radovi na izgradnji armirano-betonskog potpornog zida, izradi drenaže, šahtova, propusta i zasipanje potpornog zida. U sklopu izvođenja radova na saobraćajnici izvršena je zamjena podtla, izgrađen je kolektor za oborinsku odvodnju, ugrađeni šahtovi i slivnici i postavljeni ivičnjaci, izveden je nosivi sloj asfalta debljine 7 centimetara, te je asfaltirana i pješačka staza. Tokom izvođenja radova izvršeno je i izmještanje dijela komunalnih instalacija. Kolovoz je širine 6,6 metara, a pješačka staza širine 1,6 metara.

Radovi se finansiraju sredstvima Budžeta Općine Vogošća i sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje se da radovi budu okončani u narednih nekoliko dana.

Comments are closed.

Close Search Window