Kultura, Sport|

Federalno ministarstvo kulture i sporta zaprimilo je Stratešku platformu Radne grupe za izradu Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine do 2027. godine.

Shodno Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta pokreće javne konsultacije koje će trajati do 3. maja 2024. godine.

U nastavku su linkovi za preuzimanje teksta Strategije i obrazac za javne konsultacije:

Strateška platforma Strategija za mlade Federacije BiH do 2027. godine

Obrazac javnih konsultacija

Comments are closed.

Close Search Window