Na vrh

Završeni radovi na utopljavanju škole “Zajko Delić”

Završeni su radovi na poboljšanju energijske efikasnosti objekta Osnovne škole „Zajko Delić“ u Vogošći.
Radovi su obuhvatili termoizolaciju fasade, zamjenu dotrajalih otvora, termoizolaciju konstrukcije prema tavanu, djelimičnu popravku krovne konstrukcije i zamjenu krovnog pokrivača, ugradnju termostatskih ventila na postojeće radijatore, zamjenu neefikasne rasvjete sa LED sijalicama, te pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta.
Finansiranje projekta je osigurano iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od osam miliona EUR-a, dok je Evropska unija osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona EUR-a.
Projekat je realizovalo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo uz saradnju sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana