Na vrh

K O N K U R S za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu čl. 3., 7., 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/08, 21/09 i 33/21) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-24215-36/22 od 16.06.2022.godine, ministrica za odgoj i obrazovanje objavljuje
K O N K U R S
za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini
Konkurs za upis u predškolske ustanove u školskoj 2022./2023. godini odvija se u sljedećim upisnim rokovima:
• Prvi upisni rok – 07.07. – 16.07.2022. godine – odabir do optimalnog broja po odgojnim grupama
• Drugi upisni rok – 17.07. – 27.07.2022. godine – odabir do maksimalnog broja po odgojnim grupama
Odabiru odgojnih grupa u predškolskim ustanovama mogu pristupiti isključivo roditelji djece kojima su verificirane prijave kroz sistem EMIS, a koji su se registrovali u periodu od 27.06. do 04.07.2022.godine.
Roditelj/staratelj/hranitelj (u daljem tekstu: roditelj) će se u sistemu prilikom izbora prikazivati samo odgojne grupe po vrtićima koje u skladu sa uzrastom djeteta, koje dijete može pohađati uz naznačeni broj slobodnih mjesta.
Tekst konkursa možete pronaći na linku
(Preuzeto sa web portala Vlade Kantona Sarajevo)
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana