Na vrh

Služba za katarstar nekretnina organizuje DAN OTVORENIH VRATA

Služba za geodetske poslove i katarstar nekretnina Općine Vogošća u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom saobraćaja-Direkcija za puteve organizuje DAN OTVORENIH VRATA – I TRANSFERZALA – Poddionica “Tunel Kobilja Glava-Donji Hotonj”…

Više informacija možete dobiti na sljedećim dokumentima :

OBAVJEŠTENJE u vezi Dana otvorenih vrata

NACRT PLANA OTKUPA I PRESELJENJA – I TRANSFERZALA – Poddionica “Tunel Kobilja Glava-Donji Hotonj”

PLAN OTKUPA I PRESELJENJA – I TRANSFERZALA – Poddionica “Tunel Kobilja Glava-Donji Hotonj”

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana